Funkční screening

Tento modul staví na procesu funkčního screeningu, který byl představen v online vzdělávacím modulu Kondice pro mládež. Důležitost screeningu byla zdůrazněna již dříve, protože hráči musí být stabilní v určitých kloubech a mobilní v jiných kloubech, aby byli efektivní a výkonní (Cook et al, 2010).

Proces screeningu odhalí, zda chybí mobilita nebo stabilita. Test overhead dřepu byl představen dříve a v této části budou uvedeny některé z testů, které lze použít k přesnější lokalizaci problémů způsobujících kompenzaci pohybu.

Budou zavedeny další screeningové testy spolu s odůvodněním a návodem k použití.

Na konci tohoto modulu by měl být trenér schopen pokročit v testu overhead dřepu a implementovat řadu dalších jednoduchých screeningových testů.