Zadní dřep

  • Hráč si dřepne pod tyč a umístí ji na záda. Drží tyč se silným úchopem o něco širším, než je šířka ramen
  • Hráč se postaví rovně a ustoupí, aby zaujal výchozí pozici. Chodidla mírně vytočené a trochu širší než šířka ramen
  • Hráč dřepne do požadované hloubky ohýbáním v kolenou a kyčlích a udržováním tuhého trupu
  • Jakmile je dosaženo hloubky, hráč propne kyčle a kolena, zatlačí patami a drží hrudník nahoře, aby se vrátil do výchozí pozice.