Box jump (výbušnost)

  • Hráč stojí před bednou několik centimetrů od ní
  • Hráč si pak dřepne, explozivně vyskočí a přistane na vršku bedny
  • Hráč by měl dopadnout měkce a co nejvíce vzpřímeně, aby podpořil dobrou výšku skoku a ne pouze flexibilitu kolem boků, jak je ukázáno ve videu.