Progrese overhead dřepu

Test napětí Latissimus Dorsi

Již dříve bylo ukázáno, že pokud hráč nemůže provést overhead dřep bez kompenzace pohybu, trenér by pak měl otestovat jeho vzor dřepu s rukama sepjatýma za hlavou. Pokud mohou dokončit pohyb s rukama za hlavou, znamená to, že problém s pohybem způsobující kompenzaci může být v horní části těla. Pokud uvidíme, že omezení může být v horní části těla, můžeme dále otestovat, zda je omezení způsobeno napětím ve svalu Latissimus Dorsi zvýrazněném na obrázku níže. To je častá příčina přednosu paží před tělem během testu overhead dřepu. Níže uvedené video ukazuje, jak se test provádí, a kroky pro jeho implementaci jsou následující:

  • Hráč stojí u zdi ve čtvrtinovém dřepu, lokty natažené s palci směřujícími ven a spodní část zad přitisknutá ke zdi
  • Hráč poté zvedne ruce nad hlavu a pokusí se dotknout se palci stěny, přičemž drží spodní část zad přitisknutou ke zdi, jak je ukázáno ve videu.

Běžné chyby v tomto testu, které mohou naznačovat napjatost svalů Latissimus Dorsi, jsou:

  • Dolní část zad se prohýbá a nezůstává naplocho u zdi
  • Palce se nemohou dotknout stěny nad hlavou
  • Lokty se ohýbají, aby se palce dotýkali stěny nad hlavou

Tyto chyby jsou znázorněny na videu. Pokud zjistíme, že hráč má zvýšené napětí svalů Latissimus Dorsi, mohli bychom do našeho tréninkového programu zařadit protahovací cvičení, abychom tento problém napravili, jak je ukázáno v následujících videích.

Nápravná cvičení

Protažení Latissimus Dorsi

Bench Lat stretch – kleknutí vedle lavičky, hráč položí lokty na lavičku, klesne dozadu k patám, přičemž lokty zůstane na lavičce.