4 týdenní program odporového tréninku

Trenéři by měli být schopni navrhnout a implementovat jednoduchý tréninkový program pro fyzický rozvoj svých hráčů. Níže uvedený tréninkový program je příkladem typického programu pro velikost (hypertrofie), který je dobrým místem pro začátek, protože položí základy pro postup do tréninku maximální síly a výbušnosti.

Tento program by mohl být použit v předsezónní fázi, aby si hráči po volnu znovu zvykli na tréninkový stres. Některá cvičení v plánu nejsou v tomto modulu podrobně popsána, jedná se však pouze o jednoduchý příklad, který ukazuje strukturu programu odporového tréninku. Všimněte si, že ve vzorovém programu níže je váha předepsána jako procento maximální váhy, kterou by hráč mohl zvednout pro dané cvičení. Postupem času se počet opakování snižuje, ale zvednutá váha se zvyšuje. To jsou principy přetížení a progrese v akci. Ukazuje také kompromis mezi objemem tréninku a intenzitou tréninku, který je podrobněji popsán v poslední části.