Část C

Jedná se o zpevňovací cvičení založené na rozvoji síly pro oblasti trupu, dolních končetin a krku.

Výpady vzad
Počet sérií: 1 Počet opakování: 4 / boční
Body koučování:
 • Střídavě levou/pravou nohou výpad vpřed. Kyčelní a kolenní kloub dosahuje vždy 90°, chodidla jsou v jedné ose – směřuje vpřed.
 • Ruce svírají míč před hrudníkem. Hlava je v prodloužení trupu (neutrální postavení).
Klíčové prvky:
 • Rovná záda
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle
 • Koleno nad špičkou nohy

Pády v kleku
Počet sérií: 1 Počet opakování: 7
Body koučování:
 • Cvičení ve dvojicích – první hráč klečí na kolenou a jeho kotníky jsou pevně fixované rukama druhého hráče.
 • Poté se první hráč pomalu spouští dolu vpřed (do úrovně 45°), paže podél těla.
Klíčové prvky:
 • Rovná záda
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle

Boční most s unožením
Počet sérií: 1 Počet opakování: 1 / boční Délka výdrže: 15 sekundy / boční
Body koučování:
 • Podpor na levém/pravém předloktí, druhá paže pokrčena v lokti, drží se boku, hlava v prodloužení trupu.
 • Unožení.
Klíčové prvky:
 • Ramena tlačit k sobě
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle

Jacík ½
Počet sérií: 1 Počet opakování: 4
Body koučování:
 • Výchozí poloha – stoj spojný.
 • Přechod do dřepu.
 • Přechod do kliku (hrudník se dotýká země).
Klíčové prvky:
 • Ramena tlačit k sobě
 • Ramena ve stejné výšce
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle

Úklony hlavy s odporem
Počet sérií: 1 Počet opakování: 1 / směr Délka výdrže: 10 sekundy / směr
Body koučování:
 • Cvičení ve dvojicích – první hráč se nachází ve stoji spojném, paže podél těla, hlava v prodloužení trupu. Druhý hráč vyvíjí tlak jednou paží vždy po dobu 10 sekund proti pohybu hlavy prvního hráče.
 • Pohyby hlavy:
  • 1) flexe (bradou k hrudníku)
  • 2) extenze (temenem k páteři)
  • 3) laterální flexe (pohyb směrem k pravému rameni + pohyb směrem k levému rameni))
  • 4) rotace (od pravého ramena k levému + od levého ramena k pravému))
Klíčové prvky:
 • Rovná záda
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle