Část D

Cvičení jsou založeny na rozvoj síly a koordinace.

Boční výpad stranou
Počet sérií: 1 Počet opakování: 3 / boční
Body koučování:
  • Boční výpad na levou a pravou stranu s přenesením váhy na úkrokovou nohu.
Klíčové prvky:
  • Rovná záda
  • Kyčelní, kolenní a hlezenní kloub v jedné přímce

Vzporem do dřepu
Počet sérií: 1 Počet opakování: 6
Body koučování:
  • Vzpor ležmo (výchozí postavení).
  • Dynamický přechod do dřepu výpadem levé nebo pravé dolní končetiny vpřed.
Klíčové prvky:
  • Hlava v prodloužení trupu
  • Ramena ve stejné výšce
  • Ramena na stejné úrovni jako kyčle