Část C

Jedná se o odporová cvičení zlepšující a rozvíjející obecnou sílu.

Spojné skoky
Počet sérií: 2 Počet opakování: 16
Popis cviku:
 • Stoj spojný, dolní končetiny jsou mírně pokrčené, kolena se navzájem nedotýkají.
 • Vertikální skok přes chodidla, maximálně propnout špičky, kolena jsou v mírné flexi, ruce svírají míč před hrudníkem.
Klíčové prvky:
 • Neutrální postavení hlavy
 • Rovná záda
 • Kyčelní, kolenní a hlezenní kloub v jedné přímce

Skok na jedné šikmo vpřed
Počet sérií: 1 Počet opakování: 4 / noha
Popis cviku:
 • Stoj na jedné noze, míč svírají ruce před hrudníkem.
 • Skok z mírně pokrčené stojné nohy směrem šikmo vpřed a s dopadem opět na ni (odrazová noha není nikdy v plné extenzi).
Klíčové prvky:
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle
 • Kyčelní, kolenní a hlezenní kloub v jedné přímce
 • Pružná kolena

Klik s tlesknutím
Počet sérií: 1 Počet opakování: 20
Popis cviku:
 • Vzpor ležmo.
 • Klik s tlesknutím.
Klíčové prvky:
 • Ramena tlačit k sobě
 • Ramena ve stejné výšce
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle

Skok z místa
Počet sérií: 1 Počet opakování: 8
Popis cviku:
 • Maximální skok z místa z obou nohou současně.
Klíčové prvky:
 • Rovná záda
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle
 • Koleno nad špičkou nohy

Pohyb v osmici ve dvou čtvercích
Počet sérií: 1 Počet opakování: 1 Délka výdrže: 30 sekundy
Popis cviku:
 • Dva čtverce o délce stran 1 m. Hráč se pohybuje po trajektorii čtverce v režimu: běh dopředu, běh pozpátku, běh stranou (viz. obrázek).
 • Hráč během cvičení drží míč na úrovni hrudníku.
Klíčové prvky:
 • Rovná záda
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle
 • Kyčelní, kolenní a hlezenní kloub v jedné přímce

Natahovač
Počet sérií: 2 Počet opakování: 5
Popis cviku:
 • Výchozí poloha – vzpor ležmo, hráč se postupně roztahuje směrem vpřed a vzad, dokud je schopný udržet trup nad podložkou.
 • Pouze dlaně a špičky chodidel jsou v kontaktu s podložkou.
Klíčové prvky:
 • Ramena tlačit k sobě
 • Ramena na stejné úrovni jako kyčle