Dospělí (18 let a více)

Verzi Activate pro dospělé mohou používat hráči starší 18 let a lze ji použít jako součást tréninků a rozcvičení před zápasem.

Dokončení programu by mělo trvat 20 až 25 minut.

Tento program se skládá ze sedmi úrovní navržených tak, aby postupovaly, jakmile hráči zvládnou všechna cvičení s dobrou kontrolou, rovnováhou a technikou. U většiny hráčů to může trvat čtyři až osm týdnů. Cviky jsou navrženy tak, aby se staly náročnějšími, když procházíte úrovněmi, abyste rozvíjeli fyzické schopnosti hráčů.

Existuje samostatná verze programu, která může být použita v rámci zahřívacích rutin před zápasem, zatímco sedm pravidelných úrovní lze použít během tréninků.

Trenéři by si měli zapamatovat koučovací narážky „Key Activate 8“ a používat je jako vhodné k trénování hráčů při cvičení s dobrým držením těla a kontrolou. Mezi tyto podněty patří:

  • Neutrální postavení hlavy
  • Hlava je v prodloužení trupu (mírně nadzvednutá, jako bychom chtěli pohlédnout nad horní okraj brýlí)
  • Rovné (vzpřímené) záda
  • Tlačit ramena k sobě
  • Ramena jsou ve stejné výšce/postavení (synchronní postavení lopatek, jednotná osa prochází oběma ramenními klouby)
  • Ramena jsou na stejné úrovni jako kyčle
  • Kyčelní, kolenní a hlezenní kloub je v jedné přímce
  • Koleno nad prsty (ostrý vnitřní úhel v kolenním kloubu)