Nastavení testu overhead dřepu

Hráč je instruován, aby stál s chodidly paralelně a v pohodlné vzdálenosti mezi nimi, zhruba na šířku boků a ramen. Trenér by si měl všimnout a poté opravit každého hráče, jehož chodidla jsou vytočená ven nebo dovnitř – bez ohledu na to, jak mírně jsou vytočeny. Pro začáteku každého dalšího opakování se vždy vraťte do této polohy.

Správné umístění

Nesprávné umístění

Na začátek je tyč umístěna na hlavu hráče. Ruce jsou umístěny v poloze na tyči, aby bylo zajištěno, že úhel v loktech je co nejblíže 90 stupňům.

Správné umístění

Nesprávné umístění

S rukama ve správné poloze je hráč požádán, aby zvedl tyč nad hlavu propnutím loktů. Hráč je nyní ve výchozí pozici pro zahájení testu overhead dřepu.

Začáteční pozice