Hodnocení screeningu

Na této úrovni by trenér mohl použít jednoduchý bodovací, jako je ten, který je uveden v tabulce níže.

Z pozice čelního pohledu trenér sleduje následující:

  1. Pohybují se kolena dovnitř nebo ven?
  2. Rotují nohy směrem ven?

Z pozice bočního pohledu trenér sleduje následující:

  1. Zvednou se paty, když hráč klesá do dřepu?
  2. Dosáhne hráč patřičné hloubky (alespoň stehna rovnoběžně s podlahou)?
  3. Uklání se trup dopředu?
  4. Paže padají dopředu nebo zůstávají nad hlavou?

Trenér sleduje hráče při provádění overhead dřepu a vyplňuje bodovací tabulku zobrazenou na obrázku níže. Skóre 0 je uděleno, pokud hráč provede pohyb bez kompenzace, skóre 2 je uděleno, pokud má hráč menší pohybové kompenzace, a skóre 4 je uděleno, pokud má hráč nadměrné kompenzace pohybu. Hráč kompetentní na screeningu by měl dosáhnout 0 v každé kategorii. Skóre 2 nebo 4 zvýrazní oblast pohybové slabosti, kterou je třeba řešit.

Datum:Pohled:Skóre: Celkové skóre 0 znamená, že hráč je kompetentní v pohybu
Jméno:ChodidlaKolenaPažeTrupKyčle/stehnaPaty
Joe Bloggs000000
John Doe022420