Souhrn

Pro plánování programu jsou dostupné principy tréninku, které zajistí lepší výsledky a udržení kondice. Zde popsané principy by měly trenérovi umožnit tvořit tréninkové a regenerační plány.

Hráči by měli vykazovat individuální odezvu na trénink, která by měla být zohledněna při programování, aby bylo zajištěno optimální zvýšení výkonu. Aplikací těchto principů by měl být kouč schopen zajistit, aby se všichni členové týmu pozitivně rozvíjeli.