Shrnutí modulu

Tento modul zkoumal fyzickou náročnost ragby mládeže a poskytl užitečné informace, které lze použít při navrhování kondičních plánů.

Byly uvedeny dvě důležité složky tréninku: rozcvička a regenerace. Byly poskytnuty klíčové součásti efektivního rozcvičení specifického pro ragby. Trenéři by nyní měli být schopni navrhnout a poskytnout efektivní zahřívací a regenerační program.