Trénink techniky

Existují různé úrovně hbitosti, změny směru nebo manévrovatelnosti, které hráči využívají během hry, přičemž všechny jsou změnou směru v reakci na podnět. Například:

  • úkrok
  • krok
  • odbočení
  • úplná změna směru

Příklady nejsou omezeny na tento seznam a každý bude mít své vlastní (Joyce a Lewindon 2014). Neexistuje žádná ideální technika pro různé úrovně agility a to je způsobeno především různými tvary a velikostí těla mezi hráči. Existují však klíčové technické body, které je třeba vzít v úvahu, aby byla zajištěna úspěšná změna směru:

  • Nízké těžiště
  • Naklonění těla ve směru, kterým si hráč přeje pokračovat

Nízkého těžiště je dosaženo přiblížením těla k zemi. To usnadňuje efektivní přenos síly ze země na tělo a změnu směru. Naklonění těla ve směru, kterým chcete jít, pomáhá táhnout tělo tímto směrem. Pro zrychlení předklonu hráčů, pro zpomalení hráčů si sedněte dozadu a nakloňte se dozadu a pro změnu směru hráči nakloní tělo do směru, kterým chtějí pokračovat.