Využití pro kondici

I když je výzkum v této populaci řídký, existuje několik klíčových informací, které může trenér použít k plánování a realizaci plánu fyzické kondice. Zatímco na ragbyovém hřišti převládá úsilí s nižší intenzitou, je pravděpodobné, že pasáže hry a pohyby s vysokou intenzitou jsou těmi, které rozhodují o osudu hry. Dobrá úroveň vytrvalosti je nutná vzhledem k vzdálennosti, kterou hráči během hry pokrývají (asi 4,5 km), ale vysoká intenzita běhu a sprintu bude pro úspěch na ragbyovém hřišti zásadní. Všichni hráči by měli být dobře vycvičeni ve skládání a bezpečném pádu, ale vzhledem k výše uvedenému výzkumu jsou tyto dovednosti zvláště důležité u útočníků kvůli vysoké frekvenci a intenzitě kolizí v těchto pozicích. Poměry práce: odpočinku z dat mohou také poskytnout užitečné informace pro kondiční trénink. Trenér může zkoušet a rozvíjet kondiční hry nebo cvičení, které napodobují poměr práce:odpočinek skutečné hry. Jedná se o velmi specifický trénink a mohl by se velmi dobře přenést z tréninkového hřiště do herní situace.