Trénink plánované změny směru

Agility je komplexní dovednost a trénink plánované změny směru řeší některé, ale ne všechny determinanty výkonu. Tato cvičení obvykle zahrnují lineární sprint a změnu směru, která je předem nastavena předtím, než hráč začne běžet. To může být užitečné pro naučení se vhodných technik úspěšné změny směru, protože v drilu nejsou žádné další rušivé prvky (Simonek et al 2016). Hráči se mohou soustředit na koordinaci své techniky změny směru a ujistit se, že si zvyknou na základní potřebné pohybové vzorce. Tyto cviky také vystavují hráče vysoké zátěži spojené s rychlým zrychlováním a zpomalováním. Následuje několik příkladů plánované změny směru.