Drily

A-pochod – Udržujte tělo napřímené a pochodujte vpřed s opačnou paží než s nohou. Aktivní noha by měla dopadat na zem těsně před opěrnou nohou. Nápověda zní špičky nahoru, koleno nahoru, hlavu nahoru.

B-pochod – Udržujte tělo napřímené a pochodujte vpřed s opačnou paží k opačné akci nohy. Když se kyčel ohýbá a zvedá nohu, koleno by se mělo cyklicky propínat ven a dolů. Aktivní noha by měla dopadat na zem těsně před opěrnou nohou.

A-skips – stejné body jako A pochod s výjimkou rychlejší výměny dolních končetin. Chcememe krátké doby kontaktu nohou se zemí.

B-skips – stejné body jako B-pochod, s výjimkou rychlejší výměny dolních končetin. Chceme krátké doby kontaktu nohou se zemí.

Wall drive – Udržujte špičku nahoře a záda rovně. Rychle posuňte koleno nahoru a vraťte se do výchozí polohy. Ujistěte se, že doba kontaktu nohou se zemí je minimální.

Náklon s partnerem – pomocí partnera získejte dobrý úhel náklonu a když partner uvolní, snažte se udržet tento náklon a jeďte vpřed.

Akcelerační drily v kleče

Plný sprint na 30/40 m – Souhyb paží a nohou vedoucí ke zrychlení a postupnému přechodu z předklonu do vzpřímené polohy těla, jak ubíhá vzdálenost ve sprintu.

Zrychlení z lehu

Zrychlení s medinballem