Běžné kompenzace pozorované u overhead dřepu

Níže uvedená videa vizuálně popisují některé běžné kompenzace, ke kterým dochází během provádění overhead dřepu. Pokud k těmto kompenzacím dojde během sreeningu, znamená to, že hráči mají chybný pohybový vzor a jsou nuceni jej kompenzovat. Trenér by měl sledovat následující:

  1. Zůstanou chodidla vyrovnaná?
  2. Zůstávají kolena nad chodidly?
  3. Zůstávají paty na podlaze?
  4. Dosahují boky roviny níže než rovnoběžné?
  5. Zůstává trup nad opěrnou bazí?
  6. Zůstávají paže nad hlavou?