Shrnutí modulu

Tento modul představil teoretické principy, kterými se řídí návrh tréninkového programu, a zdůraznil, jak je třeba vzít v úvahu princip FITT, aby bylo možné kontrolovat pracovní zátěž hráče.

Modul také zavedl další principy tréninku a jak mohou ovlivnit tvorbu, implementaci a monitorování tréninkového programu.

Trenéři by nyní měli být schopni zvážit tyto principy při navrhování a poskytování vhodných tréninkových programů.

Byl představen jednoduchý, snadno použitelný okruh. Tento nastavitelný kruhový formát je ideálním nástrojem pro trenéry, kteří chtějí hráče uvést do silového tréninku.

Trenéři by nyní měli být schopni popsat a využít klíčové principy fyzického tréninku při navrhování a realizaci plánu kruhového tréninku.