Etický pohled

Během funkčního screeningu by mělo být přijato několik opatření, aby bylo zajištěno dodržování etických standardů. Povolení hráčů by mělo být získáno předem, pokud má být provedeno fotografování nebo nahrávání videa. V případě nezletilých a mladých hráčů by měl být vždy přítomen jiný dospělý a může být vyžadován souhlas rodičů k testování. Koučové provádějící screening by si měli uvědomit, že Etický kodex vyžaduje, aby se s výsledky nakládalo důvěrně.