Shrnutí modulu

Tento modul nastolil některé klíčové otázky, které je třeba zvážit při koučování mládeže ve věku 13-18 let.

Byla zkoumána PHV (začátek dospívání) a výzvy, kterým čelí fyzický vývoj hráčů v tomto období. Byla také vznesena otázka pozdních versus časně dospívajících jedinců a bylo zdůrazněno, že pozdě dospívající jedinci jsou často v nevýhodě ve fyzické hře, jako je ragby. Byl také představen vliv relativního věku a související důsledky.

Byly představeny poslední fáze modelu LTAD, zdůrazňující, že hráči v těchto fázích by se měli začít (a pokračovat) učit a rozvíjet specifické sportovní dovednosti a fyzické vlastnosti potřebné k optimálnímu výkonu.