Základ regenerace - Spánek

Spánek je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb a průměrný člověk stráví spánkem asi jednu třetinu svého života. Často je považován za nejvýznamnější aspekt zotavení, a přesto mu mnoho hráčů nevěnuje pozornost (Venter 2012). Fyziologický růst a regenerace těla probíhá během dne, ale maximální úrovně dosahuje, když spíme. Růstový hormon se uvolňuje v reakci na spánek a je klíčovým signálem pro budování svalů v těle (Venter 2012). Existují dokonce výzkumy, které naznačují, že učení dovedností a pohybových vzorců souvisí se spánkem. Ragbyové zápasy i trénink zahrnují složité pohyby a dovednosti, takže pro rozvoj dovedností našich hráčů může být velmi důležité, aby měli dostatek spánku, a to zejména po tréninku. To ve spojení s výzkumem naznačujícím zlepšenou náladu, paměť a fungování imunitního systému znamená, že spánek jako nástroj regenerace nelze přehlížet (Venter 2012). Přerušovaný spánek může ovlivnit všechny výše uvedené výhody, takže nejen, že se tělo účinně samo neléčí, ale stav mysli a nálady nemusí být na optimální úrovni pro trénink a hru (Fullagar et al, 2015).

Množství spánku, které člověk potřebuje, je předmětem diskuse. Pravidelně se zmiňuje pravidlo 8hodinového spánku a zdá se, že to je pro většinu lidí asi správné, ale někteří mohou vyžadovat více a jiní méně (Venter 2012). Byla navržena doporučení 9-10 hodin spánku s většinou v noci (Bompa a Haff 2009). To může být pro neprofesionálního hráče obtížné dosáhnout kvůli práci a jiným závazkům, které vyžadují jeho čas. Zdřímnutí je dobrý způsob, jak splnit požadavky na spánek. Bylo prokázáno, že zdřímnutí zvyšuje bdělost a reakční dobu a může být dobrou strategií, kterou lze implementovat (Fullagar et al, 2015). Je důležité, aby zdřímnutí bylo ve vhodnou dobu a ne příliš dlouhé, aby nerušilo spánek následující v noci.