Zpomalení

Zpomalení je součástí rychlosti a je obvyklý během hry (Bloomfield, 2007). Schopnost zpomalit a tolerovat rychlé zpomalení je důležitým rysem kondičního programu pro multisprintové sporty (Lakomy & Haydon, 2004). Zpomalení se však v tréninku často zanedbává, protože se pouze předpokládá, že hráč může zastavit. Během rychlého zpomalování bude na hráče vyvíjena obrovská síla, takže je důležité, aby trenéři tento prvek trénovali.

Schopnost zrychlení a zpomalení jsou také extrémně důležité aspekty agility, o kterých bude řeč později. Zpomalení vyžaduje, aby se hráč opřel směrem dozadu nebo se posadil a posunul těžiště za sebe, což ho zpomalí. Úroveň naklonění dozadu závisí na rychlosti, kterou se hráč pohyboval. Aby sportovec účinně zpomalil, musí absorbovat sílu, především prostřednictvím flexe kotníku, kolena a kyčle (Jeffreys, 2013). Paže jsou stále proti pohybu spodní části těla, aby kontrolovaly nežádoucí pohyb a rovnováhu. Obrázek níže ukazuje dobré umístění při zpomalení (Jeffreys 2013).

Figure 2.7 Atlet v (a) počátečním předním náklonu, (b) přechod zpět do atletické pozice, a (c) v postdecelerační atletické pozici.