Deadbug

Deadbug je silové cvičení trupu a koordinační cvičení končetin. Pro správné provedení Deadbug, jak je ukázáno ve videu, musí hráč:

  • Lehněte si na záda s rukama vzpřímenýma a koleny ohnutými do 90 stupňů
  • Natáhněte jednu ruku dozadu za hlavu a zároveň natáhněte opačnou nohu dopředu
  • Opakujte na druhou stranu, přičemž nepohybující se noha a paže zůstávají nehybné
  • Ujistěte se, že záda jsou rovná a přitisknutá k zemi po celou dobu pohybu