Aktivní regenerace

Aktivní zotavení je v podstatě to, co se tradičně nazývá „cooldown“. I když je cooldown zakořeněný ve sportu od mládeže až po úroveň dospělých, tak výzkum o tom, jak může zlepšit regeneraci, je omezený.

Aktivní regenerace obecně zahrnuje cvičení o nízké intenzitě po hře nebo tréninku. Teorie za tím jetaková, že kontrakce a uvolnění svalů během cvičení o nízké intenzitě působí jako pumpa zlepšující průtok krve (Joyce a Lewindon 2014). Zlepšený průtok krve může pomoci s přiváděním živin do svalů a odstraňováním odpadních produktů nahromaděných během cvičení. Existuje také teorie, že aktivní regenerace může hráči pomoci uvolnit se a ztlumit zvýšenou úroveň vzrušení, ke které dochází při hře nebo tréninku (Harrington 2016). To by mohlo být užitečné pro podporu spánku a relaxace po aktivitě a jak již bylo zmíněno dříve, je to nesmírně důležité pro zotavení.

Cvičení o nízké intenzitě spojené s aktivním zotavením se může skládat z jakéhokoli druhu aktivity. Aktivní regenerace může být dokonce dobrým způsobem, jak začlenit do tréninku více dovedností specifických pro ragby, jako je přihrávka. Kombinace statického a dynamického strečinku po cvičení může být užitečnou součástí aktivní regenerace, která může podpořit zvýšení rozsahu pohybu kloubu.