Variace

Jak již bylo řečeno, tělo se přizpůsobuje nárokům tréninku nebo období tréninku. Variace znamená poskytnutí změny tréninkového stimulu prostřednictvím manipulace nebo změny něčeho v tréninkovém programu. Pokud trénink pokračuje bez změn, tělo se může přestat přizpůsobovat (Hakkinen et al, 1985; Bompa a Haff, 2009). Příkladem může být hráč, který absolvuje stejný tréninkový program od začátku předsezónní přípravy až po konec sezóny. Zatímco pozitivní adaptace může nastat v raných fázích programu, časem může být monotónnost programu kontraproduktivní (Hakkinen et al, 1985; Kraemer, 2008). 

Variace nemusí znamenat velkou změnu v tréninku, protože variace můžete dosáhnout jemnými úpravami tréninkového programu. Například v programu silového tréninku změna zátěže, změna doby odpočinku nebo změna počtu sérií a opakování jsou příklady variací v tréninkovém programu.