Odporový trénink

Odporový trénink je termín, který zahrnuje širokou škálu tréninkových režimů a metod, které zahrnují svaly těla, jenž se musí pohybovat proti vnějšímu odporu (Fleck a Kraemer, 1997). Příkladem odporu může být běh do kopce, zvedání závaží nebo skákání, protože všechny vyžadují, aby se svaly stáhly a překonaly odpor k dokončení pohybu. Odporový trénink je extrémně důležitý, protože když svaly vyvinou sílu k překonání odporu, pak se přizpůsobí, zesílí a zvětší, což umožňuje hráči produkovat vyšší sílu. Produkce síly je základem veškerého pohybu a zejména vysokosilových atletických pohybů, které jsou běžné v ragby.

Zatímco mnoho tréninkových metod zahrnuje překonání odporu, různé metody se často zaměřují na různé fyzické vlastnosti. Trenér by si toho měl být vědom, aby při sestavování tréninkového plánu věděl, že používá správnou tréninkovou metodu pro požadovaný výsledek.

Když začínáte s odporovým tréninkem, je důležité se ujistit, že pohybové vzorce jsou správné, než přidáte váhu nebo odpor. Screeningový modul pomůže kouče nasměrovat k odpovídajícímu naprogramování. Je dobré začít s cvičením s vlastní vahou a zajistit, aby hráči mohli ovládat odpor aplikovaný vlastní vahou těla a gravitací. Následující informace o kruhovém tréninku uvádějí příklad okruhu s tělesnou hmotností, který je dobrým výchozím bodem pro silový trénink.