Shrnutí modulu

Tento modul uvedl klíčové fyzické atributy potřebné pro hraní rugby; rychlost a obratnost a podrobně popsal různé metody a cvičení používaná k jejich tréninku.

Byly identifikovány komponenty, které tvoří úspěšnou realizaci těchto atributů, a byly poskytnuty praktické příklady každého typu tréninku, které trenérovi pomohou uvést základní rychlostní a agility drily a cvičení ke zlepšení výkonu jejich hráčů.