Reverzibilita

Tento princip říká, že zisky dosažené tréninkem jsou ztraceny, když se trénink zastaví (Izquierdo et al, 2007). Nárůsty kondice a síly jsou vratné a pokud důsledně neaplikujeme tréninkový stimul, tělo nevidí důvod tyto adaptace udržovat, protože není ve stresu. Tělo se poté začne vracet do původního stavu před tréninkem. Dekondice proběhne rychleji, pokud došlo pouze ke krátkému období tréninku a poté byl přerušen. Pokud například dojde ke krátkému předsezónnímu tréninku (např. šestitýdenní období) a pokud během sezóny neproběhne žádný nebo jen malý silový trénink, mohou se zisky dosažené během předsezónní přípravy postupně ztratit, takže hráč se vrací na základní úroveň na začátku sezóny. Studie ukázaly, že když je silový trénink udržován na snížené frekvenci tréninku během sezóny, může dojít k nárůstu síly (Kraemer a kol., 2003, Izquierdo a kol., 2007, Weiss, 1988).