Individualizace

Každý jednotlivý hráč je jiný a tyto rozdíly vyžadují zohlednění při sestavování tréninkového plánu. Existuje mnoho faktorů, které se mohou mezi jednotlivci lišit a tím ovlivnit tréninkový plán, např. věk, tréninkový věk, genetika, morfologie těla, pohlaví a pozice. Princip individualizace navrhuje, aby byl trénink zaměřen na jednotlivce s ohledem na tyto rozdíly a poskytoval co nejefektivnější tréninkový plán (Bompa a Haff 2009).

Například tréninkový plán určený pro 18letou ženu s tréninkovým věkem 3 roky nemusí být ideálním plánem pro rozvoj 25letého muže s tréninkovým věkem 6 měsíců. Rozdíly v míře zotavení mezi hráči mohou být také zřejmé; ukázalo se, že zatímco 80 % hráčů, kteří trénovali silově, se zotavilo do třetího dne po tréninku, 20 % hráčů se nezotavilo (McLester et al, 2008). 

I když je individualizace ideální strategií, trenér nemusí mít čas ani prostředky na to, aby úspěšně individualizoval kondiční program pro celý tým. Je-li to možné, měla by být zvážena individualizace tréninku, protože přináší lepší tréninkové výsledky. Trenéři, kteří ignorují individualizaci, riskují přetrénování méně vyspělých nebo zralých hráčů, zatímco pokročilejší a zkušenější hráče podtrénují (Sharkey 2006).