Další principy tréninku

Spolu s principy FITT existují další principy tréninku, které je třeba vzít v úvahu. Tyto dodatečné principy tvoří teoretický základ, na kterém je navržen jakýkoli tréninkový program. Jsou to:

  • Adaptace
  • Specifičnost
  • Přetížení
  • Reverzibilita
  • Individualizace
  • Variace

Každý z těchto principů je důležitý a bude popisován podrobněji. Pokud tyto principy tréninku nejsou brány v úvahu při navrhování tréninkového plánu, pak plán nemusí přinést požadovaný výsledek.