Technický trénink

Toto se týká provádění zvukové techniky během tréninku rychlosti. Prvním krokem k dosažení zvukové techniky je naučit se efektivní mechanice pohybu. Než začnete trénovat hráče, aby se pohybovali rychle, musí být trénováni, aby se pohybovali efektivně. Jakmile hráč zvládne mechaniku pohybu, trénink se může zaměřit na optimalizaci techniky běhu pomocí síly a rychlosti.

Špatná technika snižuje efektivitu a hospodárnost běhu (Gambetta, 1991, Mann, 1985). V praxi mnoho hráčů ztratí energii (a rychlost) neúmyslným působením brzdných sil (Cissik, 2004), což je často způsobeno špatnou technikou.

Existují 3 hlavní aspekty efektivní techniky sprintu:

  • držení těla
  • akce nohou
  • akce paží (Brown a Ferrigno, 2005)

Dobrá technika sprintu bude zahrnovat plynulou, cyklickou akci nohou, opačný pohyb paží k nohám, aby byla zajištěna protiváha, a ztuhlý trup umožňující přenos síly do celého těla (Fletcher, 2009). Každá fáze sprintu má své vlastní technické požadavky zvýrazněné níže.