Růstový spurt

Peak height velocity (PHV) neboli růstový spurt je období, kdy dochází k maximálnímu tempu růstu jako jednomu z ukazatelů zralosti (Lloyd a Oliver, 2014). PHV lze použít k odhadu začátku dospívání nebo puberty podle růstového spurtu, který nastane, a když již nenastane žádný další růst, jedná se o odhad začátku dospělosti (Lloyd a Oliver, 2014).

V předpubertálním období se chlapci a dívky budou vyvíjet a dospívat podobným tempem. Dokonce i fyzické schopnosti jako rychlost, koordinace, síla atd. se budou během dětství vyvíjet podobným tempem (Lloyd a Oliver, 2012). Adolescentní růstové spurty obvykle začínají u chlapců později a jsou intenzivnější, což je důvod, proč jsou chlapci obecně vyšší než dívky. Během této doby chlapci také dosáhnou větších přírůstků téměř ve všech fyzických schopnostech s výjimkou flexibility (Lloyd a Oliver, 2012).

Během a kolem PHV je velmi důležité období pro trénink, protože v tomto období dochází k nárůstu produkce pohlavních hormonů a tím ke zvýšení tělesné hmoty a syntéze bílkovin. Kvůli nárůstu určitých růstových hormonů hráči dobře reagují na hypertrofický trénink (trénink na budování svalů) kolem začátku PHV. Období zvýšeného zrání a růstu kolem PHV vede k oknům lepších příležitostí k rozvoji určitých fyzických vlastností, jako je rychlost, vytrvalost a síla. Stojí za zmínku, že tato okna příležitostí jsou založena na výzkumu, ale jsou teoretické povahy. Pokud hráč v určité době nerozvine určitou kapacitu, neznamená to, že propásl svou příležitost a nerozvine svůj plný potenciál. Tato okna příležitostí mohou sloužit jako vodítko, ale nejsou neměnná.

Nejpřesnější způsoby, jak změřit, jak daleko je hráč od PHV, jsou drahé, invazivní a vyžadují kvalifikovaného vyškoleného profesionála. To není ideální pro kouče s omezenými zdroji, a proto lze použít odhadovaný výpočet nazývaný „zažátek zralosti“. Toto je výpočet, který využívá následující informace k odhadu, jak daleko je hráč v letech od PHV a může být použit trenérem k vedení tréninku:

  • Pohlaví
  • Datum narození
  • Datum měření
  • Výška ve stoje (cm)
  • Výška v sedu (cm)
  • Váha (kg)

Vlastní výpočet je poměrně dlouhý, ale byly vytvořeny nástroje dostupné online, kde trenér stačí sečíst výše uvedené hodnoty a získá odhad let z PHV. Zadejte „maturity offset spreadsheet“ do libovolného internetového vyhledávače a stáhněte si hotovou tabulku pro tento výpočet.