Přetížení

Princip „přetížení“ říká, že tělo se přizpůsobí tréninkovému stresu nebo podnětu, pokud je stimul vyšší než normálně nebo delší než normálně. Pokud se přetížení objevuje postupně a pravidelně, tělo se přizpůsobí tak, že zvýšený stres může tolerovat.

Zlepšení a adaptace nemohou nastat bez přetížení úsilím nebo intenzitou tréninku. Pokud je tréninkové úsilí nebo intenzita nízká, může dojít k dekondici (Izquierdo et al, 2007). Níže uvedený diagram ukazuje, že pokud je aplikováno přetížení a mezi tréninky je poskytnuta dostatečná regenerace, je dosaženo adaptace a zlepšení.

Pokud je však aplikováno přetížení a není zajištěna adekvátní regenerace, dochází k únavě (Bompa 2000, 2005). Je důležité, aby jakékoli přetížení bylo aplikováno postupně a progresivně a doba zotavení byla adekvátně naplánována. Principy FITT diskutované dříve lze použít k manipulaci s přetížením kladeným na hráče.