Zásady tréninku

Principy tréninku jsou určeny jako vodítko pro trenéra při přípravě, realizaci a revizi tréninkového programu. Principy jsou formulovány především z nashromážděných poznatků a výzkumu v rámci vědy a praxe. Zásady, jsou-li používány vhodně, zajistí dodržování osvědčených postupů, pokud jde o práci a zotavení. Základní principy tréninkového programu jsou známé jako principy FITT:

  • Frequency – Jak často hráči trénují
  • Intensity – Jak intenzivě hráči trénují
  • Time – Jak dlouho hráči trénují
  • Type – Jaké tréninkové motody jsou využíívány

Tyto principy FITT se mohou týkat jednoho tréninku nebo celého tréninkového bloku, ale předpoklad je stejný. S těmito principy můžeme manipulovat, abychom přizpůsobili fyzickou zátěž, kterou hráči musí snášet. Pokud například zvýšíme intenzitu tréninku, pak se pracovní zátěž samozřejmě zvýší, ale pokud bychom zkrátili dobu tréninku, pracovní zátěž by se snížila. Úprava těchto základních principů tréninku nám umožňuje navrhnout trénink nebo tréninkový blok a zároveň upravit zátěž tak, aby vyhovovala potřebám hráčů.