Akcelerace

Zrychlení je schopnost změny rychlosti např. o kolik může hráč zvýšit rychlost za určitou dobu. Ke zrychlení dochází, když hráč začíná ze stoje nebo z chůze či joggingu a pohybuje se stále se zvyšujícím tempem nebo rychlostí. Pro většinu týmových sportů je akcelerace nejdůležitější fází rozvoje rychlosti, na kterou je třeba se zaměřit (Brown a Ferrigno, 2005).

Maximální rychlosti je typicky dosaženo až po 30 metrech (Kale et al, 2009). Analýza herních požadavků ukazuje, že většina sprintových akcí v ragbyové unii je obvykle méně než 30 metrů, přičemž Suarez-Arrones et al (2014) uvádí, že průměrná vzdálenost sprintu pro roojníky byla 14,7 metru a pro útočníky 19,5 metru. To ukazuje důležitost rozvoje schopnosti akcelerace.

Během zrychlování by mělo být tělo nakloněno dopředu a hráč by se měl snažit propínat nohy dolů a dozadu. Dobrým vodítkem pro trénink zrychlení je říct hráči, aby nohama odtlačil zem pryč a za sebe. K akci paže během zrychlení dochází s paží ohnutou do přibližně 90 stupňů. Opačná paže k noze, která má kontakt se zemí, by se měla pohybovat nahoru a dopředu od kyčle k rameni, aby vyvážila akci nohy a vyhnula se nechtěnému pohybu (Bompa a Haff, 2009).