Praktické rychlostní drily

Zde jsme vybrali několik pohybových mechanik a akceleračních cvičení. Ty jsou zamýšleny jako příklady některých běžně používaných rychlostních mechanik a akceleračních cvičení. Jedná se o několik dobrých příkladů cvičení, které by trenér mohl použít ve svém tréninkovém programu.